logo owi 2024
Edit Content

SEO. To je po španielsky?

Obsah článku

seo to je po spanielsky

Všetky tie internetové skratky, z ktorých sa nejednému hlava zatočí. OMG, LOL, WTF, YOLO, SEO? Aj keď sú ich stovky a naše oči spravidla pristanú vždy na nich, väčšina týchto skratiek nie je podstatná. Jednou z tých, ktoré však podstatné sú a vďaka ktorej môžete posunúť svoj biznis na novú úroveň, je práve SEO. Čo je SEO a ako ho prinútiť, aby pracovalo pre nás? To sa dozviete v tomto článku (alebo sa nás jednoducho opýtajte).

SEO v sebe ukrýva tri anglické slová, Search Engine Optimalization, ktoré môžeme do slovenčiny preložiť ako optimalizácia pre vyhľadávače a je neoddeliteľnou súčasťou online marketingu. Je to akýsi magický, tajomný škriatok, ktorý dokáže rôznymi krokmi priviesť zákazníkov na váš web a nasmerovať ich ku kúpe produktu, služby alebo k požadovanej akcii. Pri kvalitnom a efektívnom nastavení SEO dokážete získať náskok pred konkurenciou, ktorá tieto procesy nerieši a môžete sa slniť na popredných priečkach vo vyhľadávačoch, akým je napríklad Google.

„Nikdy nesúď knihu podľa obalu.“

Hej, teoreticky.

Aj SEO môžeme brať ako knihu. Obal vidí náš návštevník, pre ktorého je dôležitý a ktorý musí byť relevantný, zaujímavý a čitateľný tak, aby čitateľ urobil to, čo chceme. Všetky internety však prehľadávajú nie ľudia, ale roboti. Vyberajú dôležité faktory, akými sú napríklad kľúčové slová, meta popisy, nadpisy a titulky a na základe nich potom rozhodujú, či je váš text OK a vykopnú ho na popredné priečky v Google, alebo či upadne do zabudnutia.

Dobrou správou je, že vy (alebo my), dokážete tieto faktory implementovať na vašu stránku alebo e-shop a pritiahnuť tak pozornosť ako ľudí, tak aj robotov. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo je v obsahovom SEO podstatné.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Kľúčové slová (KW) sú lanami, ktoré pritiahnu zákazníkov na váš web. V podstate sa jedná o slová, slovné spojenia a frázy, ktoré ľudia vyhľadávajú. V texte sú mega dôležité a ich efektívne, ale aj citlivé zakomponovanie do textov môže bude pre vašu návštevnosť kľúčové. Vždy zvolíme niekoľko najdôležitejších, pre váš biznis relevantných KW, na ktoré sa chceme zamerať – náš copywriter sa vás opýta, spustí intenzívny brainstorming a potom si to všetko potvrdí analýzou kľúčových slov.

Tieto slová potom rozumne používa v texte, pričom cieľom je uspokojiť ako čitateľa, tak aj robotov. 

NADPISY

Existuje niekoľko úrovní nadpisov (H), z ktorých najdôležitejšie a najpoužívanejšie sú H1H2. Jednotka je oltárom SEO optimalizátora, copywritera, čitateľa aj robota, ku ktorému všetci vzhliadame. Použijeme v ňom naše hlavné kľúčové slovo, pričom stále myslíme aj na čitateľnosť a nenútenosť. H1 použijeme na každej stránke webu iba jedenkrát.

Dvojky a nižšie úrovne potom slúžia na rozčlenenie textov do logických celkov, pričom znova z nich chceme vydojiť maximum, a tak zvolíme KW relevantné obsahu v konkrétnom odseku.

Tieto slová potom rozumne používa v texte, pričom cieľom je uspokojiť ako čitateľa, tak aj robotov. 

META POPISY

Zatiaľ čo vyššie spomenuté faktory ocenia aj návštevníci, meta titulok (title)meta popis (description)  ocenia najmä naši priatelia s umelou inteligenciou. Sú akýmsi textovým pozadím písaného textu a dôležité sú najmä pre vyhľadávače, ktoré tieto popisy zobrazia pri vyhľadávaní.

Dĺžka meta titulku sa pohybuje okolo 50 znakov, pričom opäť používame KW, ideálne v prvej polovici textu. Meta popis je dlhší, môže mať až 160 znakov a jeho cieľom je popísať konkrétnu stránku za použitia relevantných hesiel.

Beauty college - meta nadpis
KJyoga - meta nadpis a popis

ALT TAGY

Ďalšou vecou, ktorú nevidíme, sú alt tagy, ktoré dávajú mená obrázkom, pretože aj tieto sú lustrované robotmi. Ak teda použijeme v texte obrázok zeleného slona, spojenie „zelený slon“ použijeme v alt tagu.

Obsahové SEO je teda dôležité, skúsený copywriter alebo SEO expert ho však vie obliecť do pútavých a čitateľných textov, ktoré privedú zákazníka k požadovanej akcii, prípadne mu ukážu informácie, ktoré hľadal. Druhou súčasťou SEO optimalizácie je jeho technická stránka, na ktorú sa pozrieme v ďalšom článku.

Obsah článku

Ďaľšie články